Bc. Martin Jurčák

Bakalářská práce

Právo na dobrou správu v členských zemích EU

Right to Good Administration in the EU Member States
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou práva na dobrou správu. V úvodní kapitole jsou vymezeny základní pojmy související s dobrou správou. Prostřednictvím této kapitoly by měl být zdůrazněn význam práva na dobrou správu. Následující kapitola se pokouší definovat samotný pojem dobré správy. Třetí kapitola shrnuje důležité dokumenty vydané Radou Evropy a Evropské unie. Čtvrtá kapitola popisuje …více
Abstract:
Subject of this Bachelor work is the problem of the right for good governance. The main concepts related to good governance are defined in the introductory chapter. The importance of rights for good governance is stressed due to this chapter. The following chapter specifies the concept of good governance in itself. The third chapter summarizes important documents published by Council of Europe and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa