Iveta Krausová

Bakalářská práce

Import vína z Itálie

Imports of wine from Italy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá importem vína z Itálie. Je zde popsán celý průběh dovozu od výběru dodavatele, dopravy vína z Itálie, skladování, závozů k potenciálním odběratelům až po vyřízení potřebných náležitostí ze strany Celní správy. V další části práce bude zvážena i možnost outsourcingu dopravy, skladování, závozů k zákazníkům a vyřízení náležitostí ze strany Celní správy s využitím logistické …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on importing wines from Italy. It describes the whole process of import from selecting suppliers, transporting wine from Italy, storage, supplying to potential subscribers and the execution of necessary formalities by Customs Administration. The next section deals with the possibility of outsourcing transportation, storage, deliveries to customers and processing requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Marek Vinš
  • Oponent: Hana Pelichovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47579

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management