Peter Mravec

Bakalářská práce

Demonštrácia možností IoT na platforme Arduino

Demonstration of IoT options on the Arduino platform
Abstract:
The main objective of the thesis Demonstration of IoT options on the Arduino platform is to examine the concept of the Internet of Things. This concept is represented by the platforms such as TinyOS or Arduino - Arduino was used in the implementation part. Bachelor thesis contains a description of the main advantages and disadvantages connected to the Internet of Things. Besides, there is a description …více
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce Demonštrácia možností IoT na platforme Arduino je preskúmať pojem Internet of Things (slovensky internet vecí, ďalej IoT). Tento pojem je prezentovaný pomocou platforiem TinyOS alebo Arduino, pričom Arduino bolo použité v implementačnej časti. Bakalárska práca obsahuje popis hlavných výhod a nevýhod spojených s internetom vecí. Okrem toho je popísaný postup reportovania …více
 

Klíčová slova

IoT Arduino TinyOS JeeNode USB v5
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Němec
  • Oponent: Mgr. Marek Grác, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.