Jakub Kříž

Bakalářská práce

The supply analysis of the accident insurance

Analýza nabídky úrazového pojištění
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nabídky úrazového pojištění. Popisuje historii soukromého úrazového pojištění. Odborně vymezuje úrazové pojištění, pojistnou smlouvu, pojistné a jeho výši. Definuje typy připojištění a výluky v pojistném plnění. Dále uvádí základní typy úrazového pojištění a jeho specifické podoby. Práce se zaměřuje na činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich roli v …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the offer of the accident insurance. Describes the history of the private accident insurance. Professionally defined the accident insurance, the insurance contract, the premiums and its amount. Defines the types of insurance and the exclusions in the indemnification. Then it also states the basic types of the accident insurance and its specific forms. The work focuses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2011
  • Vedoucí: Jarmila Radová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23470

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví

Práce na příbuzné téma