Mgr. Jan Werner

Diplomová práce

Sam Harris: kritika křesťanství a umírněného náboženství

Sam Harris: Critique of Christianity and moderate religion
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kritikou náboženství, kterou podává americký filosof, etik, neurovědec a představitel Nového ateismu, Sam Harris. Specificky se práce zabývá Harrisovou kritikou umírněného náboženství a kritikou (především) amerického křesťanství. V textu je tak reflektována Harrisova argumentace vůči umírněným formám náboženství, které Harris považuje za stejně tak nebezpečné, jako tzv. náboženský …více
Abstract:
The master's diploma thesis deals with the criticism of religion by american philosopher, ethicist, neuroscientist and representative of the New atheism, Sam Harris. Specifically, the work deals with Harris' criticism of moderate religion and (primarily) american christianity. Text reflects Harris' argumentation against moderate forms of religion, which Harris considers as equally dangerous as religious …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
  • Oponent: Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta