Bc. Jan Plaček

Bakalářská práce

Technologické procesy při hrubé spodní a vrchní stavbě - studijní opora pro obor zedník

Technological Processes - Study Material for Building Construction Branches
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Technologické procesy při hrubé spodní a vrchní stavbě - studijní opora pro obor zedník“ je vytvoření části didaktické pomůcky pro obor zedník, která je specifická zejména svojí komplexností. Zahrnuje podrobné pracovními postupy a názornou obrázkovou dokumentaci. Didaktická pomůcka je využitelná i na tvorbu přípravy na vyučování pro učitele praktického vyučování.
Abstract:
The aim of the bachelor work „Didactic tool for students of field bricklayer“ is the creation of teaching aids for the field Bricklayer, which is specific in its komplexity and include detailed workflows and visual documentation. Didactic tool it is useful as a praparation for teaching.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta