Jan Schier

Diplomová práce

Dopady průběhu hospodářského cyklu na nastavení měnové a fiskální politiky v Estonsku mezi lety 2002-2016

Impacts of business cycle on monetary and fiscal policy adjustments between years 2002 and 2016
Anotace:
Tato diplomová práce provádí analýzu vývoje makroekonomické rovnováhy v Estonsku mezi lety 2002 až 2016 v kontextu se změnami v měnové a fiskální politice. Během tohoto období došlo k výrazným cyklickým výkyvům. Jeden z nich byl spojen s tzv. Velkou recesí a vyvolal nutnost odpovídající reakce. Z důvodů politických i ekonomických byla zvolena fiskální konsolidace, která dopadla úspěšně. Nejdříve je …více
Abstract:
This master thesis conducts an analysis of macroeconomic equilibrium in Estonia between year 2002 and 2016 in context with changes in monetary and fiscal policy. During this period there happened to be significant fluctuations of business cycle. One of these was connected with the so called Great recession which induced the need of an appropriate reaction. Because of political and economic reasons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Ludmila Vebrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75533