Simona Kňourková

Bachelor's thesis

Biblioterapie, artefiletika a arteterapie v knihovnách jako prevence duševních a sociálních problémů dětí v MŠ a ZŠ

Bibliotherapy, artefiletics and art therapy in libraries as a prevention of mental and social problems of children in nursery and elementary school
Anotácia:
Bakalářská práce teoreticky vymezuje pojmy biblioterapie, artefiletikaa arteterapie s jejich teoretickými východisky, cíli, prostředky, metodamia požadavky na pedagoga. Záměrem práce je vytvoření metodických listůke konkrétnímu uměleckému dílu (kniha a její ilustrace) pro děti z MŠ a ZŠa nabídnout je učitelům a knihovníkům jako námět pro další práci s knihou.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9437

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
 • Vedúci: PhDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Martin Kaliba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses jgqu53 jgqu53/4
24. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
24. 5. 2017
Kohout, J.
25. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.