Bc. Jindřich BRODSKÝ

Diplomová práce

Kondenzační parní turbina pro solární elektrárnu\nl{} (úloha pro 2 studenty)

Condensing steam turbine for solar powerplant
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tepelným, pevnostním výpočtem a návrhem průtočné části parní turbiny. Práce obsahuje výkres podélného řezu ST+NT dílu turbiny a půdorysu podlaží turbogenerátoru.
Abstract:
This thesis deals with the heat, strength calculation and design flow of the steam turbine. The work includes a drawing of the axial slice MP+LP turbine part and drawing of components and turbinefloor plan.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Identifikátor: 43200

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Norbert Weber

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRODSKÝ, Jindřich. Kondenzační parní turbina pro solární elektrárnu\nl{} (úloha pro 2 studenty). Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní