Bc. Markéta Hrabcová

Bakalářská práce

Using Music and Poetry to Highlight Socio-Cultural Context in ELT

Using Music and Poetry to Highlight Socio-Cultural Context in ELT
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím hudby a poezie za účelem zdůraznění důležitosti sociálně-kulturního kontextu ve výuce anglického jazyka. Teoretická část zkoumá propojenost konceptů jazyka, kultury a společnosti, vlastnosti a společné znaky hudby a poezie a výhody jejich využití ve výuce za účelem přiblížení sociálně-kulturních problémů. Praktická část se skládá ze čtyř učebních plánů, realizovaných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with using music and poetry to highlight the importance of socio-cultural context in ELT. The theoretical part examines the interconnectedness of the concepts of language, culture and society, the characteristics and similarities of music and poetry, and advantages they present in language teaching and addressing socio-cultural issues. In the practical part, four lesson plans …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Suchý
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk