Theses 

Bezpečnostní rada státu – Bc. Kristýna Světinská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kristýna Světinská

Diplomová práce

Bezpečnostní rada státu

The Czech State Security Council

Anotace: Cílem diplomové práce "Bezpečnostní rada státu" je analyzovat její činnost a identifikovat problémy, které Bezpečnostní rada státu řeší, ale také aspekty, které mohou její činnost omezovat. Výsledkem práce je výčet identifikovaných problémů a návrh způsobu jejich řešení. Práce popisuje v teoretické části bezpečností systém a bezpečnostní politiku v České republice, větší část práce je pak věnována samotné Bezpečnostní radě státu. Je zde vymezen její účel, struktura a stálé pracovní orgány. Praktická část je věnována popisu a analýze činnosti Bezpečnostní rady státu. Na základě analýzy příslušných dokumentů a konzultace s odborníky jsou analyzovány negativní aspekty související s Bezpečnostní radou státu a navrhnuto jejich možné řešení.

Abstract: The aim of the thesis "The Czech State Security Council" is to analyze its operations and identify not only problems that the Czech State Security Council resolves but also problems that may hamper its operations. The result is enumeration of those problems and a proposal for how to resolve them. Theoretical part of the thesis describes the security system and security policy in the Czech Republic, the larger part of the thesis is then given to the Czech State Security Council. Here is defined its purpose, structure and permanent working bodies. The practical part of the thesis is devoted to the description and analysis of the activities of the Czech State Security Council. Based on the analysis of relevant documents and consultation with experts, negative aspects related to the Czech State Security Council are analyzed and suggested by their possible solution.

Klíčová slova: bezpečnost, bezpečnostní systém, bezpečnostní složky, bezpečnostní hrozby, Bezpečnostní rada státu, bezpečnostní politika, Vláda

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47087 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Světinská, Kristýna. Bezpečnostní rada státu. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 09:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz