Ing. Marcela Hipská, MBA

Bakalářská práce

Podpora prodeje jako nástroj marketingové komunikace v podniku v sektoru služeb v oblasti ubytování a pohostinství

Support of selling as implement marketing communication in company in segment services in accomodation and hotel industry section
Anotace:
Tato moje bakalářská práce na téma "Podpora prodeje jako nástroj marketingové komunikace v podniku v sektoru služeb v oblasti ubytování a pohostinství" ukazuje v teoretické části na nutnost integrace marketingové komunikace pro úspěšný chod firmy. Poukazuje na charakter služeb, na chování zákazníků a hodnotí podporu prodeje jako součást propagačního marketingového mixu s jejími cíly,plánováním,efektivitou …více
Abstract:
This my disertation on the theme "Support of selling as implement marketing communication in company in segment services in accommodation and hotel industry section" shows in theoretical part on need of integration marketing communication for successful run of company. Adverts to character of service, to behaviour of costumers and evaluate backing of sale as part of advertising marketing mix with her …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní