Ing. Marcela Hipská, MBA

Bachelor's thesis

Podpora prodeje jako nástroj marketingové komunikace v podniku v sektoru služeb v oblasti ubytování a pohostinství

Support of selling as implement marketing communication in company in segment services in accomodation and hotel industry section
Abstract:
Tato moje bakalářská práce na téma "Podpora prodeje jako nástroj marketingové komunikace v podniku v sektoru služeb v oblasti ubytování a pohostinství" ukazuje v teoretické části na nutnost integrace marketingové komunikace pro úspěšný chod firmy. Poukazuje na charakter služeb, na chování zákazníků a hodnotí podporu prodeje jako součást propagačního marketingového mixu s jejími cíly,plánováním,efektivitou …more
Abstract:
This my disertation on the theme "Support of selling as implement marketing communication in company in segment services in accommodation and hotel industry section" shows in theoretical part on need of integration marketing communication for successful run of company. Adverts to character of service, to behaviour of costumers and evaluate backing of sale as part of advertising marketing mix with her …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2010
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní