Bc. Tomáš Vepřovský

Bakalářská práce

CAIN & ABEL Password recovery tools pro etický hacking na l2 a l3 vrstvě

CAIN & ABEL Password recovery tools for ethical hacking on l2 and l3 layer
Anotace:
Práce se zabývá základními rysy druhé a třetí vrstvy modelu ISO/OSI. Dále etickému hackingu a o útocích možných na těchto vrstvách, také o nástrojích pro dané útoky. V poslední řadě se zabývá základní konfigurací a popisem programu Cain & Abel.
Abstract:
This bachelor's thesis discusses basich features of second and third layers of model ISO/OSI. It also discusses ethical hacking, attacks possible on these layers and tools used fro those attacks. Lastly it deals witch basic configuration and description of program Cain & Abel.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vepřovský, Tomáš. CAIN & ABEL Password recovery tools pro etický hacking na l2 a l3 vrstvě. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma