Daniil Zaru

Diplomová práce

Implementation of Smart City Solution

Zevedení Smart City řešení
Anotace:
Tato práce se zabývá implementací konceptu Smart City, který je založen na základě konceptu IoT. Také v dané práci jsou popsány definice, vývoj a existující řešení těchto konceptů. Kromě toho, daná diplomová práce vymezuje přednosti a risky spojené s danými koncepty. Hlavním cílem této práce je uplatnění teoretických základů na reálném příkladu. V roli reálného příkladu je zvolena městská část Praha …více
Abstract:
This thesis deals with an implementation of a concept called Smart City, which is built on top of the IoT concept. Also, both of the concepts mentioned above are defined in this work including their development over the years and already existing solutions. Besides that, this paper discusses benefits and risks related to these concepts.The main goal of this work is to apply gathered theoretical knowledge …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Vlasta Svatá
  • Oponent: Josef Muknšnábl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78269