Petr SVOBODA

Bakalářská práce

Testování akumulátorů a superkapacitorů pro projekt pikosatelitu PilsenCUBE

Accumulator and supercapacitor evaluation for PilsenCUBE picosatellite
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na testování vlivu velkého počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů na energetickou kapacitu akumulátorů a superkapacitorů určených pro projekt pikosatelitu PilsenCUBE.
Abstract:
The submitted thesis is focused on testing of energy capacity of accumulators and supercapacitors during the high number of charge and discharge cycles. These tests are performed for the project of PilsenCUBE picosatellite.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2012
Zveřejnit od: 8. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivo Veřtát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Petr. Testování akumulátorů a superkapacitorů pro projekt pikosatelitu PilsenCUBE. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.