Bc. Andrea Sýbová

Diplomová práce

Budování značky zaměstnavatele – významný nástroj získávání a stabilizace zaměstnanců

Building an employer brand - an important tool for recruiting and stabilizing employees
Anotace:
Práce se zabývá budováním značky zaměstnavatele jako nástroje, který je vhodný k získávání nových kvalitních zaměstnanců a zlepšování spokojenost těch stávajících. Zaměstnavatelé se budou v budoucnu potýkat stále více problémy spojenými se získáváním zaměstnanců, proto má tato práce svoji důležitost. Jejím cílem je vytvořit návrh strategie budování konzistentní značky společnosti XY, s.r.o. s ohledem …více
Abstract:
The work deals with building an employer's brand as a tool that is suitable for attracting new quality employees and improving the satisfaction of existing ones. In the future, employers will increasingly face problems in recruiting, so this work is important. Its aim is to design a strategy for building a consistent brand of XY, Ltd. with a view to setting up a corporate culture that allows employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management