Theses 

Moderní objektové API pro práci s XML v PHP – Jiří Brunclík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Znalostní technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Jiří Brunclík

Diplomová práce

Moderní objektové API pro práci s XML v PHP

Modern Object Oriented XML API for PHP

Anotace: Diplomová práce Moderní objektové API pro práci s XML v PHP vznikla na základě potřeby vyvinout nové rozhraní pro práci s XML dokumenty v jazyce PHP. Dosavadní rozhraní byla buď příliš obtížná na používání, nesprávně implementovaná nebo nepodporovala některé pokročilé prvky jazyka XML. Práce jejich nedostatky podrobně analyzuje a rovněž nastiňuje, jak jsou řešeny v moderních rozhraních dostupných v některých jiných programovacích jazycích. Pro hlubší porozumění tématu je zde uveden i detailní popis jazyka XML včetně jeho přidružených standardů. Na základě znalostí získaných touto analýzou je navrženo nové rozhraní phpxom, které odstraňuje výše uvedené nedostatky, přičemž tento návrh vychází z rozhraní XOM dostupného v jazyce Java. Podle tohoto návrhu je provedena i samotná implementace. Celé rozhraní je implementováno přímo v jazyce PHP a splňuje všechny požadavky, které na něj byly kladeny, tedy jednoduchost, úplnost a korektnost. Závěr práce je věnován teoretickému rozboru možnosti implementovat rozhraní phpxom jako PHP rozšíření v jazyce C, což by navíc přineslo zvýšení jeho rychlosti a snížení paměťové náročnosti.

Abstract: The primary motivation for writing the thesis Modern Object Oriented XML API for PHP was absence of PHP API which would be easy to use, correct and complete. This thesis analyzes the flaws of current PHP APIs and describes how they are solved in modern APIs in other programming languages. It also presents an in-depth description of XML language and its associated standards. Using the knowledge gained from the analysis, the thesis proposes a new API called phpxom based on Java API XOM. The API is then implemented according to the proposal. The resulting PHP library has all the required features -- easiness of use, correctness and completeness. Finally, the thesis analyzes the possibility to implement phpxom as a PHP extension written in C language, which would make it faster and lower its memory requirements.

Klíčová slova: xml, php, xom

Keywords: xml, xom, php

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Kosek
  • Oponent: Jakub Vrána

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26417

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz