Vít LEDERER

Bakalářská práce

Matematický model kabelového vedení VN

Mathematical Model of HV Cable Line
Anotace:
Cílem bakalářské práce je provedení výpočtu pasivních parametrů dvou vybraných vysokonapěťových kabelů. Dále je to vytvoření matematického modelu kabelového vedení a analýza jeho chování při různém charakteru zátěže v programu DYNAST. Práce se zabývá obecnými zásadami pro provoz a modelování kabelových vedení a jsou zde popsány vybrané typy dnes využívaných kabelů. Dále jsou popsány pasivní parametry …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to calculate passive parameters of two chosen high voltage cables. Next goal is the cration and analysis of mathematical model of cable line with different types of loads in~program DYNAST. The thesis deals with general rules for operation and modeling of cable lines, included is the description of used cables. Furthermore the passive parameters of cable lines and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladislav Síťař

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEDERER, Vít. Matematický model kabelového vedení VN. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Energetika / Energetika - teplárenství