Michal Snopek

Bachelor's thesis

Zdroje obnovitelné energie aplikovatelné na rodinný dům

Renewable Energy Sources Applicable to the Family Home
Abstract:
Cílem této práce bylo objasnit veškeré obnovitelné zdroje aplikovatelné na rodinný dům. Jejich základní historie a původ. Uvést možnosti obnovitelných zdrojů, které se dají aplikovat na rodinný dům. Jejich návratnost a náročnost. Provést výzkum jednotlivých energií a stanovit nejvhodnější energií která se dá aplikovat na běžný rodinný dům.
Abstract:
The aim of this work was to clarify all renewable sources applicable to a single-family home. Their basic history and origin. Introduce renewable resources that can be applied to a single-family home. Their return and intensity. Perform research on individual energies and determine the most suitable energy that can be applied to a normal family home.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS