Michal Červený

Bakalářská práce

Řízení rizika v projektovém řízení

Managing risk in project management
Anotace:
Bakalářská práce je případovou studií zaměřenou na procesy řízení rizik v projektovém řízení ve vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá popisem projektové činnosti a podrobným rozborem fází řízení rizik se zaměřením na metody využívané pro dosahování cílů těchto fází. Praktická část analyzuje stav řízení projektového řízení a řízení rizik ve vybrané společnosti s cílem navrhnout taková opatření …více
Abstract:
Bachelor thesis is a case study focused on risk management processes in project management in a selected company. The theoretical part deals with the description of the project activity and the analysis of the phases of the risk management, focusing on the methods used for achieving the goals of these phases. The practical part analyzes the status of project management and risk management in the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta