Mgr. Pavlína Lukašíková

Master's thesis

Environmentální migrace z pohledu práva

Legal Aspects of Environmental Migration
Abstract:
Diplomová práce zkoumá, jak dopadá platná právní úprava na migraci obyvatelstva způsobenou změnami životního prostředí. V první části vysvětluje samotný pojem environmentální migrace, příčiny tohoto fenoménu, jeho klasifikaci a právní aspekty. V dalších částech podrobněji rozebírá environmentální migraci optikou azylového a uprchlického práva a lidských práv, včetně práv kolektivních. Na závěr přináší …more
Abstract:
Diploma thesis examines the legal aspects of migration caused by environmental changes. The first part explains the very concept of environmental migration, the causes of this phenomenon, its classification and legal aspects. In following parts, the environmental migration is analyzed through the lens of asylum law, refugee law and human rights, including collective rights. In conclusion, the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta