Anna Vlazneva

Diplomová práce

Kreditní riziko měnových operací centrální banky

Credit risk of central bank foreign exchange operations
Anotace:
Cílem diplomové práce "Kreditní riziko měnových operací centrální banky" je objasnit pojem kreditního rizika a jeho druhů z teoretického hlediska a dále stanovit zdroje kreditního rizika typické pro centrální banky, jež vyplývají z jimi prováděných operací, a způsoby, kterými centrální banky podstupované riziko omezují. Praktická část práce je věnována určení jak zdrojů kreditního rizika, tak i způsobů …více
Abstract:
The current thesis titled "Credit risk of central bank foreign exchange operations" aims to explain the concept of credit risk and its types from theoretical perspective and to define sources of credit risk that are specific for central banks and which arise from central bank's operations. It also aims at the analysis of possible methods of credit risk limitation. The practical part of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Lubomír Skoupil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48107