Bc. Michal Zopp

Bakalářská práce

Umělá inteligence pro OpenTTD s prvky emotivního chování

OpenTTD artificial intelligence with elements of emotional behavior
Abstract:
This thesis aims to extend the artificial intelligence used in the Open Transport Tycoon Deluxe game by adding emotional behavior. In the context of this work, the emotional behavior is understood as detection, defense and response to attacks directed at the artificial intelligence. Created artificial intelligence tries its best to mimic the behavior of a human enemy. Part of this work is to compare …více
Abstract:
Táto práca sa zameriava na rozšírenie umelej inteligencie o prvky emotívneho správania do hry Open Transport Tycoon Deluxe. Pojem emotívne správanie sa v kontexte práce chápe ako detekcia, obrana a reakcia na útoky smerované proti umelej inteligencií. Vytvoreńa umelá inteligencia sa snaží, čo najlepšie napodobniť správanie ľudského protivníka. Súčasťou práce je porovnanie dostupných umelých inteligencií …více
 

Klíčová slova

game AI OpenTTD emotions Squirrel
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: Mgr. Matej Čižik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.