Ing. Minh Vu Ngo

Disertační práce

Řízení vztahů se zákazníky a finanční výkonnost malých a středních firem v dynamickém prostředí: výzkum v oblasti cestovního ruchu ve Vietnamu

Customer Relationship Management (CRM) and the Financial Performance of Small and Medium Enterprises in Dynamic Environment: An Investigation in Vietnamese Tourism Industry
Abstract:
Hlavním cílem této disertační práce je návrh komplexního rámce pro implementaci řízení vztahů se zákazníky (CRM) v malých a středních podnicích (SMEs) s cílem výrazně a udržitelně zlepšit jejich finančních výkonnost. Téma je zvoleno na základě faktu, že z předchozích dostupných výzkumů zaměřených na tuto problematiku doposud nevyplývá obecný konsensus, a dále v důsledku rostoucího naléhavého zájmu …více
Abstract:
The main objective of this dissertation is to provide a comprehensive framework for Customer Relationship Management (CRM) implementation for Small and Medium Enterprises (SMEs) in order to dramatically and sustainability improve SMEs' financial performance. For achieving this objective, the dissertation work also attempted to address the two current noticeable CRM-related research gaps. The first …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ngo, Minh Vu. Řízení vztahů se zákazníky a finanční výkonnost malých a středních firem v dynamickém prostředí: výzkum v oblasti cestovního ruchu ve Vietnamu. Zlín, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe