Barbora Štůsková, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u pacienta na umělé plicní ventilaci

Nursing Care for a Patient on Artificial Lung Ventilation
Anotace:
ŠTŮSKOVÁ, Barbora. Ošetřovatelský proces u pacienta na umělé plicní ventilaci. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolína Stuchlíková, PhD., Praha 2021. 88 s. Bakalářská práce nese název Ošetřovatelský proces u pacienta na umělé plicní ventilaci. Teoretická část se zaměřuje na umělou plicní ventilaci, její indikace a cíle. Nejčastější příčina …více
Abstract:
ŠTŮSKOVÁ, Barbora. Nursing Process for a Patient on Artificial Lung Ventilation. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Karolína Stuchlíková, PhD., Prague. 2021. 88 pages. The title of this Bachelor thesis is "The Nursing process of patients on Artificial Lung Ventilation. The theoretical part is focused on indication and targets of artificial lung ventilation. Acute respiratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Karolína Stuchlíková, PhD.
  • Oponent: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická