Mgr. Nicole Černohorská, Ph.D.

Disertační práce

Herbivory and its effect on the ecological stability of coral reefs of Lakshadweep, India

Herbivory and its effect on the ecological stability of coral reefs of Lakshadweep, India
Anotace:
Herbivorie představuje na korálových útesech jeden z nejdůležitějších procesů pro utváření bentických společenstev řas. Bentické řasy soupeří s korály o osvětlený prostor a výsledek těchto konkurenčních vztahů určuje, která z těchto dvou skupin bude na útesu dominantní. Na “zdravých” korálových útesech dominují koráli a i když jsou řasy vždy přítomné, jejich výskyt není ve všech případech zcela zřejmý …více
Abstract:
Herbivory is an important process in the structuring of algal communities on coral reefs. Benthic algae compete with corals for sunlit space and the outcome of this competition determines which group dominates the reef. On “healthy” coral reefs algae is not very conspicuous and corals dominate the benthic community. However algae is much faster growing than corals and under certain circumstances can …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., doc. RNDr. Lucie Juřičková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Ekologie