Gabriela HAJŽMANOVÁ

Bakalářská práce

Tachovsko a Plzeňsko jako kraje plné pověstí - studie k problematice lokální identity a kolektivní paměti

Districts of Tachau and Pilsen as fabulous regions - study on the issue of local identity and collective memories
Abstract:
This thesis deals with the regional folk-tales from the Tachov district and the city Pilsen and their spread amongst the pupils of the local elementary and high schools. The district Tachov, which lies in the former Sudety area, has been resettled after the expulsion of the German inhabitants after the Second World War. As the new inhabitants did not have any relationship to their newly-acquired land …více
Abstract:
Tato práce se zabývá regionálními pověstmi Tachovska a jejich rozšířením mezi žáky tamních základních a středních škol. Tachovsko, které leží v bývalých Sudetech, bylo po vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce nově osídleno. Nově příchozí obyvatelé neměli k tomuto kraji žádný vztah, proto je předpokládán zánik tamního kulturního dědictví ve formě pověstí. Zkoumání bylo prováděno pomocí …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJŽMANOVÁ, Gabriela. Tachovsko a Plzeňsko jako kraje plné pověstí - studie k problematice lokální identity a kolektivní paměti . Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/