Bc. Jan Švec

Diplomová práce

Kontrola veřejné správy

Control of public administration
Anotace:
Tato diplomová práce, se zabývá tématem kontroly veřejné správy. Čtenáře nejprve uvádí do teorie této problematiky a následně dokumentuje aplikaci těchto teoretických východisek na konkrétním subjektu veřejné správy. Subjektem zvoleným pro tuto diplomovou práci je VZP ČR. Mimo samotné aplikace kontrol v činnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny bude čtenář seznámen s jejím legislativním ukotvením a odlišnostmi …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of public administration control. First, it introduces the reader to the theory of this issue and subsequently documents the application of these theoretical bases on a particular subject of public administration. The subject chosen for this thesis is the VZP ČR. In addition to the application of controls in the activities of the General Health Insurance Company, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní