Theses 

PHP rozhraní k projektu Foiníx – Jan TOMÁNY

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Jan TOMÁNY

Diplomová práce

PHP rozhraní k projektu Foiníx

PHP interface to Foinix project

Anotace: Hlavním cílem práce je vytvoření PHP rozhraní k projektu Foinix, což je databáze okomentovaných ukázkových programů a algoritmů v různých programovacích jazycích. Toto rozhraní poskytuje filtrované prohlížení příspěvků a přidávání nových do databáze. V textové části práce píši o XML v PHP 5, zvláště pak porovnávám DOM a SimpleXML. Dále zde popisuji projekt Foinix a jeho jazyk FoiniXML. Na konci práce se zabývám implementací rozhraní v PHP 5.

Abstract: The main goal of thesis is to create PHP interface to Foinix project. Foinix is database of commented examples in various programming languages. This interface provides filtered viewing of existing contributions and inserting new contributions to database. In text-part of this thesis I write about XML in PHP 5, especially I compare DOM and SimpleXML. Then I describe project Foinix and its language FoiniXML. In the end of thesis I write about implementation of interface in PHP 5.

Klíčová slova: PHP, XML, Foinix, HTML, CSS

Keywords: PHP, XML, Foinix, HTML, CSS

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 4. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Fišer Jiří
  • Oponent: Mgr. Květuše Sýkorová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:50, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz