Ing. Markéta Frýdlová

Bakalářská práce

Krátkodobé finanční plánování

Short - term financial planning
Anotace:
Moje bakalářská práce je zaměřená na sestavení krátkodobého finančního plánu. Hlavním cílem je sestavení kvalitního a především reálného plánu. V teoretické části popisují význam plánování, druhy plánů a postup při plánování včetně zaměření na výkazy, které se v rámci plánování sestavují. V praktické části vypracovávám plán výrobní společnosti. Vycházím ze skutečnosti a vytvářím všechny potřebné dílčí …více
Abstract:
My bachelor's work is aimed at composition of short time finance plan. Main goal is high-quality composition and particularly real plan. Within the theoretical part there is described the meaning of planning, types of planning and planning procedure aimed on reports, which are made up. In the practical part there is designed the plan of production company. It is based on reality and all additional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Mgr. Jiří Horký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance