Mgr. Peter Bočák

Bakalářská práce

Digitálne podpisované PDF dokumenty

Digital signatures of PDF documents
Abstract:
The aim of the bachelor project Digitally Signed PDF Documents is project and implementation of software aplication appointed for mass signing of digital mathematic library DML-CZ documents. Introducing parts are connected with explanation of digital sign technology, which is later connected with the specific coherence of the PDF format and its safety support. The final parts mainly consist of analyse …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce Digitálně podepisované PDF dokumenty je návrh a implementácia softvérovej aplikácie určenej na hromadné digitálne podpisovanie dokumentov digitálnej matematickej knižnice DML-CZ. Úvodné časti sú spojené s pri-blížením technológie digitálneho podpisu, ktorá sa neskoršie spája do konkrétnej súvi-slosti s formátom PDF a jeho zabezpečením. Záverečné časti tvorí prevažne analýza …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma