Jana BROŽOVÁ

Bakalářská práce

Rusko-japonský spor o Kurilské ostrovy

Kuril Islands dispute between Japan and Russia
Anotace:
V této bakalářské práci jsem se snažila o nový pohled na spor Ruska a Japonska o Kurilské ostrovy skrze analýzu smluvního rámce sporu. Oba státy totiž dosud argumentují smlouvami, které mezi sebou uzavřely, když se snaží zdůvodnit své právo na území Kurilských ostrovů. Japonsko argumentuje zejména šimodskou dohodou z roku 1855, která byla v rámci sporu uzavřena jako první, Rusko pak dohodami uzavřenými …více
Abstract:
I was trying to apply a new perspective on a Russian-Japanese dispute over Kuril Islands using an analysis of a contractual framework of this dispute. Both states use contracts which they made as arguments to justify their entitlement to Kuril Islands. Japan argues mostly with the Shimoda Treaty which was made as a first one in this dispute in 1855. Russia argues with treaties which were made during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROŽOVÁ, Jana. Rusko-japonský spor o Kurilské ostrovy. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a východoevropská studia

Práce na příbuzné téma