Mgr. Jana Štecová

Bakalářská práce

Mikrobiologická kvalita vody

Microbiological quality of water
Abstract:
Unrestricted access to drinking water is one of the basic aspects of life in developed countries. For this to be achieved it is necessary to treat the raw water through chemical, biological and physical methods. During these processes it is important to maintain the “multi barrier approach”. However, the water treatment is not exhaustive and some microorganisms are able to overcome it whereby human …více
Abstract:
Neustály přístup k pitné vodě je jedním ze základních předpokladů života v rozvinutých zemích. Na to, aby tohle mohlo být zabezpečeno je potřebné nejdřív zdrojovou vodu upravit chemickými, biologickými a fyzikálními postupy. Přitom je důležité zachovat „multibariérový přístup“. Navzdory tomu není úprava vody stoprocentní a některé mikroorganismy ji dokáží přežít, přičemž lidská činnost je v tom zvýhodňuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Marija Kaevska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta