Theses 

Analýza vzdělávání studentů oboru sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J.E.Purkyně se zaměřením na předsudky a práce s předsudky – Barbora MAREŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora MAREŠOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vzdělávání studentů oboru sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J.E.Purkyně se zaměřením na předsudky a práce s předsudky

Analysis of the education of students in the field of the Social work in the Faculty of Social and Economic Studies at the J.E.University

Anotace: Práce je orientována na oblast práce s předsudky v rámci profesní přípravy sociálních pracovníků na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V teoretické části se věnuje předsudkům a jejich mechanismům, nárokům na sociálního pracovníka a nárokům na vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti reflexe předsudků a dalších souvisejících kompetencí. Ve výzkumné části přináší pohled vyučujících katedry sociální práce na možnosti a limity práce s předsudky a jejich pohled na zakotvení tohoto tématu v profesní přípravě sociálních pracovníků. Práci doplňují čtyři metodické listy pro možné specifické aktivity protipředsudkového vzdělávání použitelné při výuce.

Abstract: The work is oriented to how is organized the training of the anti-prejudices training of social workers at study program of Social work at the at the Faculty of Social and Economic Studies of the University of Jan Evangelista Purkyně. In the theoretical part there is focused to prejudices and their mechanisms, to the social worker claims and the demands for training social workers in the field of reflection prejudices and other related skills. In the research section gives an overview of teaching team of the Department of social work on the possibilities and limits of working with prejudices and their view of the anchoring of this topic in the professional training of social workers. Complement the work of four methodical instructions for specific activities anti-prejudice education, which can be use in the teaching.

Klíčová slova: předsudky, profesní kompetence, sociální pracovníci, vysokoškolské studium, vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petra Morvayová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

MAREŠOVÁ, Barbora. Analýza vzdělávání studentů oboru sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J.E.Purkyně se zaměřením na předsudky a práce s předsudky . Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:35, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz