Mgr. Kateřina Myšková, Ph.D.

Doctoral thesis

Model vícerozměrné kalibrace

Multidimensoional calibration model
Abstract:
Předložená dizertační práce je věnována modelům vícerozměrné kalibrace. Podrobněji řečeno se zabývá trojrozměrným a dvojrozměrným kalibračním modelem. Práce obsahuje tři kapitoly a jeden dodatek. Kapitola 1 obsahuje stručný přehled teoretických východisek souvisejících s tématem práce. Konkrétně je věnována definici a vlastnostem Kroneckerova součinu matic, definici některých základních lineárních …more
Abstract:
The present thesis is concerned with multicalibration models. More precisely, it deals with three- and two-dimensional calibration models. It consists of three chapters and one appendix. Chapter 1 brings an overview of the theoretical concepts related to the subject of the thesis. In particular, it is concerned with the definition and properties of the Kronecker matrix product, the definition of some …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
  • Reader: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Matematics (4-years) / Probability and Mathematical Statistics

Theses on a related topic