Bc. Zuzana FABIANOVÁ

Diplomová práce

Změny v infekčních hladinách patogenů během letové aktivity lýkožrouta severského Ips duplicatus a lýkožrouta smrkového Ips typographus

Changes in the infection levels of pathogens during flight activities of double-spined bark beetle Ips duplicatus and spruce bark beetles Ips typographus
Anotace:
Tato práce navazuje na mou bakalářskou práci, ve které byla zkoumána letová aktivita lýkožroutů Ips typographus a Ips duplicatus. Výzkum byl proveden na lokalitě Pustá Polom v roce 2010, kde bylo nainstalováno deset feromonových lapačů. Pět z nich bylo určeno k odchytu Ips typographus, zbylých pět lákalo druh Ips duplicatus. Odběry probíhaly od konce dubna do září, přičemž byly zaznamenány dvě generace …více
Abstract:
This study is follow-up of my bachelor thesis, where the flight activity of bark beetles Ips typographus and Ips duplicatus was studied. Research was carried out at the Pustá Polom locality in 2010, where ten pheromone baited traps were installed. Five of them atracted Ips typographus species and the other five Ips duplicatus. Sampling lasted from the end of April till September 2010, while two generation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FABIANOVÁ, Zuzana. Změny v infekčních hladinách patogenů během letové aktivity lýkožrouta severského Ips duplicatus a lýkožrouta smrkového Ips typographus. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Učitelství Biologie - Základů společenských věd pro střední školy