Bc. Michal PÁTEK

Diplomová práce

Výuka objektově orientovaného programování v prostředí JAVA

Teaching of Object-oriented programming in JAVA environment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výukou objektově orientovaného programování v prostředí JAVA. V úvodu práce vyhodnocuje dotazníková šetření, na jejichž základě vzniká návrh konkrétních výukových objektů. Dále práce popisuje funkci, uspořádání a provedení výukových objektů. Výukové objekty byly nasazeny do reálné výuky a jejich přínos byl vyhodnocován dotazníkovým šetřením.
Abstract:
Purpose of this thesis is teaching of object oriented language in JAVA environment. In beginning it evaluates filled questionnaires, and on their behalves creates structure of learning objects. As next, this thesis describes function, interoperability and design of learning objects. Such objects were used in real teaching and its revenue was evaluated by questionnaires.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁTEK, Michal. Výuka objektově orientovaného programování v prostředí JAVA. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta