Kateřina VRBOVÁ

Bakalářská práce

Úloha reaktivních forem dusíku v regulaci aktivity enzymů S-nitrosylací u hrachu setého

The role of reactive nitrogen species in regulation of enzyme activities by S-nitrosylation in pea (Pisum sativum)
Anotace:
Reaktivní formy dusíku (RNS) a kyslíku (ROS) jsou signální molekuly, které v rámci reakce na biotický či abiotický stres spouští řadu obranných reakcí. Největší význam v signálních drahách RNS má S nitrosylace, posttranslační modifikace proteinů, která spočívá v připojení nitroso skupiny (-NO) na cílové cysteinové residuum proteinu, což má za následek změnu jeho aktivity a funkce. Cílem bakalářské …více
Abstract:
Reactive nitrogen species (RNS) and reactive oxygen species (ROS) are signaling molecules that trigger a number of defense responses during biotic or abiotic stress. The highest importance in RNS signaling pathways plays post-translational modifications of proteins including S-nitrosylation, consists in attaching a nitroso group (-NO) to a corresponding cysteine residue of target protein, resulting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRBOVÁ, Kateřina. Úloha reaktivních forem dusíku v regulaci aktivity enzymů S-nitrosylací u hrachu setého. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta