Mgr. Pavel Daněk

Bachelor's thesis

Změny v civilně-vojenských vztazích v Turecku od konce 90. let do současnosti: Důsledek přípravy Turecka na vstup do EU?

Changes in Civil-Military Relations in Turkey from the late 90's: The Consequence of Turkish Preparations for Entry into the EU?
Abstract:
Armáda v Turecké republice vždy představovala zásadního hráče. V posledních letech ale začala být její pozice stále více diskutována a v jejím postavení došlo k řadě změn. Cílem této práce je poukázat na tyto změny, pozastavit se nad jejich příčinami a říci, jestli současný stav civilně-vojenských vztahů v Turecku odpovídá stavu obvyklému v konsolidovaných demokraciích.
Abstract:
The Army in the Turkish Republic has always represented a fundamental player. However, in the last couple of years its position has started to be more discussed and its standing has experienced a number of changes. The aim of this thesis is to refer to those changes, describe their causes and say whether the civil-military relations in Turkey are nowadays compatible with the usual standards in consolidated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií