Xiaoshan Feng

Bakalářská práce

Financial Situation Assessment of China Telecom Corporation Limited

Financial Situation Assessment of China Telecom Corporation Limited
Anotace:
Financial analysis refers to an assessment of the financial position of the company. The goal of the thesis is to evaluate the financial situation of China Telecom Corporation Limited by using of financial reports for period 2010-2014.In this thesis we will use common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition for evaluating of financial health of the company.
Abstract:
Financial analysis refers to an assessment of the financial position of the company. The goal of the thesis is to evaluate the financial situation of China Telecom Corporation Limited by using of financial reports for period 2010-2014.In this thesis we will use common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition for evaluating of financial health of the company.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ingrid Petrová
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava