Bc. Tereza Holotíková

Bachelor's thesis

Káva jako módní trend

Coffee as a fashion trend
Abstract:
Cílem práce je soubor publicistických rozhovorů zaměřující se na módní aspekty světa kávy. Úvod práce je založený na odborném popisu procesu výroby nápoje z kávových zrn od pěstování až po finální produkt. Dalším aspektem je sociologický pohled na proměnu společnosti, která je nyní konzumnější, a jejích hodnot, stále měnící se pohled na spotřebu. Krátce se budu také věnovat sledování módních trendů …more
Abstract:
The output of the Bachelor thesis is a collection of journalism interviews that are focused on fashion aspects of the coffee world. The introduction is based on expert description of beverage made of coffee beans from cultivation to the final product. Another aspect of the work is sociological point of view on transformation of the society, which is much more consumerist than it was before and its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2018
  • Supervisor: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism

Theses on a related topic