Bc. Petra Anna Šťovíčková

Diplomová práce

Alternativní zdroje energií a jejich perspektiva

Individual energy resources and their perspective
Anotace:
Abstrakt Práce řeší současnou problematiku výroby energie z obnovitelných zdrojů a hledá odpověď na otázku, zda je vhodné použití obnovitelných zdrojů v domácnostech a za jakých podmínek. Konkrétně se zabývá mírou výhodnosti aplikace těchto zdrojů oproti současnému stavu spotřeby energie, případnými úsporami i nutnými investicemi. V teoretické části se práce věnuje obnovitelným zdrojům energie obecně …více
Abstract:
Abstract The paper solves the current issues of production of energy from renewable sources and searches for answer to the question if the utilization of renewable sources is suitable in households and on what conditions. Specifically it deals with the level of suitability of application of such sources in comparison with the status quo of consumption of energy and possible savings and necessary investments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Herbert Heissler
  • Oponent: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní