Mgr. František Šudřich

Bakalářská práce

Mediální reprezentace festivalu Prague Pride 2011

Media Representation of Prague Pride 2011 Festival
Anotace:
Mediální reprezentace festivalu Prague Pride 2011 je výzkumnou prací zabývající se analýzou mediálního zpracování událostí spojených s festivalem Prague Pride 2011 a s tím souvisejícím mediálním obrazem LGBT minority ve třech nejčtenějších denících u nás (Právo, Mladá fronta DNES, Blesk). Práce vychází především z teorie mediální konstrukce reality a navazuje na šetření zaměřená na mediální reprezentaci …více
Abstract:
Media representation of Prague Pride 2011 festival is a research work dealing with analysis of media processing of events connected with the festival Prague Pride 2011 and with corresponding media image of LGBT minority in the three most read newspapers in our country (Právo, Mladá fronta DNES, Blesk). The work is mainly based on theories of media construction of reality and follows the surveys on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií