Bc. Blanka Svozílková

Bakalářská práce

Well as a discourse marker in academic spoken discourse

Well as a discourse marker in academic spoken discourse
Anotace:
Bakalářská práce ‘Well as a discourse marker in academic spoken discourse’ zkoumá funkce a četnost výskytu diskurzního ukazatele well v různých kategoriích řečových situací zasazených do akademického prostředí. Analyzovaná data pochází z korpusu akademické mluvené angličtiny Michiganské university – Michigan Corpus of Academic Spoken English. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické …více
Abstract:
The bachelor thesis ‘Well as a discourse marker in academic spoken discourse’ investigates the functions and frequency of the discourse marker well in various speech event categories set in an academic environment. The data for the analysis have been taken from the Michigan Corpus of Academic Spoken English. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. In the first part, the relevant …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk