Petr Dvořáček

Diplomová práce

Ověření přesnosti matematického modelu pro predikci fázových podílů a mechanických vlastností programu TTSteel při kalení ocelí

Validation of TTSteel mathematical model for prediction of structure components and mechanical properties during hardening of steels
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na kalení vybraných ušlechtilých ocelí v běžných provozních podmínkách kalíren. Hlavní náplní této práce je srovnání výsledných hodnot kalených ocelí na provoze, s výsledky programu TTSteel. Na základě dosažených výsledků jeho případná možnost uplatnění v provozních podmínkách kalíren. Srovnávanými vlastnostmi byla tvrdost a mikrostruktura. Teoretická část je zaměřena na …více
Abstract:
The present Diploma Work concentrates on hardening of selected grades of fine steel under standard running conditions in hardening shops. It focuses on comparison between resultant values of hardened steels reached in hardening shop and computed using TTSteel software. The goal is to assess based on the actual results the usability of the software in hardening shops. The characteristic to compare were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedoucí: Richard Fabík
  • Oponent: Tomáš Kubina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava