Bc. Leona Kortánková

Diplomová práce

Možnosti využití klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Possibilities of using classical and modern methods of assessment of financial stability and company performance
Anotace:
Tématem této diplomové práce je zhodnocení a posouzení finanční stability a výkonnosti podniku pomocí klasických a moderních metod. Teoretická část práce se věnuje metodám a technikám finanční analýzy a její aplikaci při vyhodnocování finanční situace podniku. V aplikační části práce je vyhodnocena finanční stabilita a výkonnost společnosti Hewlett-Packard s.r.o. pomocí ukazatelů rentability, aktivity …více
Abstract:
The topic of this thesis is evaluation and assessment of financial stability and company performance by using classical and modern methods. The theoretical part of this thesis deals with methods and techniques of financial analysis and its applications in evaluating the financial situation of the company. In the application part of this thesis is evaluated financial stability and performance of company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní