Theses 

Možnosti využití klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy – Bc. Leona Kortánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Leona Kortánková

Diplomová práce

Možnosti využití klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Possibilities of using classical and modern methods of assessment of financial stability and company performance

Anotace: Tématem této diplomové práce je zhodnocení a posouzení finanční stability a výkonnosti podniku pomocí klasických a moderních metod. Teoretická část práce se věnuje metodám a technikám finanční analýzy a její aplikaci při vyhodnocování finanční situace podniku. V aplikační části práce je vyhodnocena finanční stabilita a výkonnost společnosti Hewlett-Packard s.r.o. pomocí ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, finanční struktury a ukazatele ekonomické přidané hodnoty za období 2008 až 2012. Práce je zakončena souhrnným hodnocením finanční stability a výkonnosti podniku včetně navržených doporučení.

Abstract: The topic of this thesis is evaluation and assessment of financial stability and company performance by using classical and modern methods. The theoretical part of this thesis deals with methods and techniques of financial analysis and its applications in evaluating the financial situation of the company. In the application part of this thesis is evaluated financial stability and performance of company Hewlett-Packard s.r.o. by using indicators of profitability, activity, liquidity, financial structure and economic value added for the period 2008 – 2012. The thesis is concluded with comprehensive assessment of financial stability and company performance, including the proposed recommendations.

Klíčová slova: aktivita, ekonomická přidaná hodnota, finanční analýza, finanční stabilita, finanční struktura, likvidita, rentabilita, výkonnost, zisk, activity, economic value added, financial analysis, financial stability, financial structure, liquidity, profitability, performance, profit

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 06:59, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz