Theses 

Korpusy a jejich využití ve výuce českého jazyka na ZŠ a SŠ – Kristina ZÁCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Kristina ZÁCHOVÁ

Bakalářská práce

Korpusy a jejich využití ve výuce českého jazyka na ZŠ a SŠ

Corpuses and Their Taking Use of in Teaching the Czech Language at Primary and Secondary Schools

Anotace: Má bakalářská práce se zabývá popisem korpusů a lingvistických softwarů pro český jazyk. Vysvětluje základní práci s nimi a technické parametry pro užívání, může sloužit jako základní manuál korpusové lingvistiky pro učitele na základních a středních školách. Největší část práce je přímo zaměřená na výuku, obsahuje množství cvičení a praktických úkolů pro vytěžování jazykových dat z korpusů a práci s dalšími softwary (např. Vokabulář webový, Korpus českého verše, Česká elektronická knihovna atd.). Cvičení jsou zaměřena na ortografické znalosti, slovotvorné principy, lexikální znalosti i na znalosti literatury a literární teorie.

Abstract: My Bachelor Theses deals with descriptions of corpuses and linguistic pieces of software for the Czech language. It explains basic work with them and technological parameters for using them, it can also serve as a basic manual for corpus linguistics for teachers of primary and secondary schools. The largest part of the paper is directly aimed at the process of teaching, it contains a lot of exercises and practical tasks for gaining the language data from the corpuses, and work with more pieces of software (e. g. Web Vocabulary, Corpus of the Czech Verse, Czech Electronic Library, etc.). The exercises are specialized in orthographic knowledge, morphological principles, lexical knowledge, and also in knowledge of literature and the theory of literature.

Klíčová slova: ČNK, Český národní korpus, korpus, výuka, školství, KČV, Korpus českého verše, ČEK, Česká elektronická knihovna, Vokabulář webový, alternativní výuka, lingvistické softwary, příručka, čeština.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ZÁCHOVÁ, Kristina. Korpusy a jejich využití ve výuce českého jazyka na ZŠ a SŠ. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz