RNDr. Michal Balážia, Ph.D.

Bakalářská práce

Generovanie náhodných dát pre podobnostné vyhĺadávanie

Generating Random Data for Similar Search
Abstract:
Scheme out a general solution to the problem of random vector generation specified by required data distribution and verify the speculations. Create a tool for generating of random vector sets with parameters: dimension, cardinality and character of data distribution iv vector space.
Abstract:
Navrhnúť obecné riešenie problému generovania náhodných vektorov v závislosti na požadovanom rozložení a overiť správnosť úvah. Naprogramovať nástroj pre tvorbu množín náhodných vektorov s parametrami: dimenzia vektorov, veľkosť množiny a charakter rozloženia vektorov vo vektorovmom priestore.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. David Novák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petra Budíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika